Mã NT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 17.007,98 17.110,64 17.263,27
CAD 17.519,22 17.678,32 17.907,51
EUR 26.596,57 26.676,60 26.914,56
GBP 29.767,70 29.977,54 30.244,95
HKD 2.865,65 2.885,85 2.929,11
JPY 199,51 201,53 203,33
KRW 19,09 20,09 21,35
THB 679,12 679,12 707,47
USD 22.675,00 22.675,00 22.745,00
Nguồn: Vietcombank

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC


  • Theme forest
  • PSD Style
  • IIelven studios
  • Tuts +
  • crettica
  • Bat trang
  • HG
  • sàn gỗ