Mã NT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 17.910,90 18.019,01 18.179,72
CAD 18.152,90 18.317,76 18.555,22
EUR 26.923,73 27.004,74 27.245,61
GBP 30.402,83 30.617,15 30.890,23
HKD 2.869,16 2.889,39 2.932,71
JPY 199,52 201,54 203,33
KRW 18,53 19,51 20,73
THB 673,50 673,50 701,61
USD 22.700,00 22.700,00 22.770,00
Nguồn: Vietcombank

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC


  • Theme forest
  • PSD Style
  • IIelven studios
  • Tuts +
  • crettica
  • Bat trang
  • HG
  • sàn gỗ