Mã NT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 18.059,91 18.168,92 18.330,98
CAD 17.998,58 18.162,04 18.397,48
EUR 26.508,96 26.588,73 26.852,37
GBP 29.504,05 29.712,03 29.977,05
HKD 2.869,23 2.889,46 2.932,78
JPY 201,99 204,03 205,85
KRW 18,83 19,82 21,06
THB 668,70 668,70 696,61
USD 22.695,00 22.695,00 22.765,00
Nguồn: Vietcombank

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC


  • Theme forest
  • PSD Style
  • IIelven studios
  • Tuts +
  • crettica
  • Bat trang
  • HG
  • sàn gỗ